Direkt zum Inhalt
Ciało
Asset-Trade Logo białe tło


Copyright © i odpowiada za zawartość tej strony.

Asset-Trade - Ocena i marketing zakładów przemysłowych na całym świecie

Am Sonnenhof 16, D-47800 Krefeld, Niemcy

Wszystkie informacje na naszej stronie są bez gwarancji. Dane techniczne i wszelkie informacje są niewiążące, z wyjątkiem błędów.

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 Abs.2 RStV: R. Krölls

Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z § 27 ustawy o podatku od sprzedaży: DE 815139524


 

Haftungsausschluss

Treść oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji zamieszczonych na naszej stronie internetowej. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można wykazać, że autor działał umyślnie lub rażąco niedbale. zawinił. 
Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji bez uprzedniego powiadomienia.

Referencje i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność wchodziłaby w życie tylko wtedy, gdyby autor był świadomy treści i gdyby było to technicznie możliwe i uzasadnione dla w celu uniemożliwienia wykorzystania w przypadku treści o charakterze bezprawnym. 
Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie umieszczania linku na powiązanych stronach nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo powiązanych/powiązanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści na wszystkich powiązanych / powiązanych stronach, które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej autora, jak również wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych, do których treści możliwy jest zewnętrzny dostęp do zapisu . Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych w ten sposób informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do odpowiednich publikacja za pośrednictwem linków.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich do zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystanych we wszystkich publikacjachelbużywać obrazów, grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub korzystać z nielicencjonowanych grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. 
Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności danego zarejestrowanego właściciela. Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich tylko dlatego, że są wymienione! 
Prawa autorskie do opublikowanych, przez autora selbPowstałe obiekty pozostają wyłącznie w gestii autora stron. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, plików audio, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora. 
 

Rozstrzyganie sporów w UE:

Komisja Europejska zapewnia platformę dla rozstrzygania sporów online (OS), stanowi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres e-mail znajduje się powyżej w stopce redakcyjnej.

Rozstrzyganie sporów konsumenckich/uniwersalna rada arbitrażowa:

Nie jesteśmy skłonni lub nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumencką radą arbitrażową.